Så fungerar ett annuitetslån

Annuitetslån – räntan styr lånebeloppet

Har du bestämt dig för ett annuitetslån så innebär det att det bestäms en summa för avbetalning som består av ränta på skulden samt amortering. Räntan för annuitetslån är ofta rörlig men ändras inte räntan så är summan du ska betala varje månad densamma. Annuitet innebär även att summan du betalar består i början av störst del ränta och det innebär att det tar lite längre tid än jämförelsevis rak amortering att betala din skuld. Vanligt är att till exempel privatlån är annuitetslån och lån från CSN likaså. Men när det gäller CSN lån förändras räntan väldigt lite och bestäms av regeringen varje år.

För att kunna beräkna annuitet behövs följande;

 • Lånebeloppet
 • Räntesatsen
 • Antalet betalningstillfällen
Exempel

Exempel på avbetalning av ett annuitetslån

Amorteringsdelen måste vara så pass hög att beloppet är betalt vid sista betalningstillfället.

 • Lån 50 000 kr.
 • Avbetalningstid 1 år.
 • Effektiv ränta 3,4%.
Avbetalningstillfälle Amortering Räntekostnad Inbetalning Skuld
1 4102 142 4244 45898
2 4114 130 4244 41784
3 4125 118 4244 37659
4 4137 107 4244 33522
5 4149 95 4244 29373
6 4161 83 4244 25212
7 4172 71 4244 21040
8 4184 60 4244 16856
9 4196 48 4244 12660
10 4208 36 4244 8452
11 4220 24 4244 4232
12 4232 12 4244 0
Totalt 50000 926 50926 0

Räntan ändras – så påverkas annuiteten

Då de flesta annuitetslån har en rörlig ränta så finns det två olika sätt för långivaren att hantera det som uppstår om räntan ändras. De kan välja mellan

 • Ändrad annuitet (äkta annuitet)
 • Bibehållen annuitet (falsk annuitet)

En ändrad annuitet innebär att långivaren går in och räknar om beloppet för amortering, annuiteten,  så att hela skulden ska kunna vara återbetald vid sista betalningstillfället då löptiden för lånet är slut. Det som kan upplevas som negativt med den formen är att du inte riktigt kan veta hur stort belopp du kan få betala i framtiden på ditt lån.

En bibehållen annuitet även kallad falsk annuitet innebär att annuiteten inte räknas om vid ränteförändring. Är det så att din ränta höjs så innebär det att räntekostnaden blir ännu högre för lånet och att du får en fortsatt mindre del amortering. Det kan resultera i att du inte hinner betala av ditt lån enligt den överenskomna avbetalningstiden.

Jämförelse –  Skillnad mellan bibehållen annuitet och ändrad annuitet

Skillnaden mellan dessa två sätt att hantera annuitetslån kan se ut på följande sätt;

Ändrad annuitet

 • Samma belopp (annuitet) varje månad.
 • Annuiteten beräknas om av långivaren vid förändrad ränta.
 • Amorteringsdelen anpassas.
 • Du hinner betala av lånet enligt överenskommen tid.

Bibehållen annuitet

 • Samma belopp (annuitet) varje månad.
 • Annuiteten beräknas inte om vid förändrad ränta.
 • Vid höjning av ränta så anpassas inte amorteringsdelen.
 • Svårigheter att betala av hela ditt lån enligt utsatt tid.
 • Eventuell förlängning av avbetalningstid som kan resultera i mer kostnader för lånet.

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

Det finns fördelar och nackdelar med ett annuitetslån och i jämförelse med en rak amortering, läs gärna mer här så kan det bli dyrare med ett annuitetslån.

Fördelar

 • Du betalar samma belopp varje månad.
 • Har du ändrad annuitet beräknas annuiteten om.
 • Du betalar av ditt lån i tid med ändrad annuitet.
 • Ränteskulden är störst i början av avbetalningstiden.

Nackdelar

 • Skulden kan komma att växa vid bibehållen annuitet.
 • Du hinner inte betala av lånet i utsatt tid.
 • Du vet inte vilket belopp du kan få betala i framtiden.

Kommentera eller Fråga

Vi visar aldrig den eller delar den till någon annan.