Integritet

Cost.se kommer aldrig att sälja någon information om dig och din aktivitet på vår webbplats vidare om du inte själv uttryckligen har godkänt detta. I de fall cost.se se skickar nyhetsbrev / direktreklam/ gör marknadsföring så kommer vi aldrig att göra detta till dig innan du själv först uttryckligen har lämnat ditt godkännande för detta.

Den information som sker inom webbplatsen cost.se när du surfar på vår webbplats sker på ett sätt som är krypterat via ssl (ofta kallat för https) så att denna information kan skyddas och inte kan avlyssnas av tredje part.