Att ta lån med medsökande

Står du inför en förfrågan om att bli medsökande för ett lån? Eller vill du och din partner ansöka om lån tillsammans för att öka era chanser till ett större lånebelopp? Begreppet medsökande har du säkert mött när du tittat på olika låneansökningar och banker. Det är vanligt att ha en medsökande eller borgensman som det också kallas. Genom att ha en medsökande så ökar säkerheten för lånet och villkoren förbättras av banken då de ansökandes ekonomier läggs samman i en gemensam granskning. Det är viktigt att känna till de villkor och följder som det innebär att bli borgensman, det är en stor tjänst som du gör en annan person. Den medsökande går in i låneavtalet på samma sätt som låntagaren och blir också personligen skyldig att betala av lånet vid svårigheter hos låntagaren.

Enklare att bli beviljad lån med medsökande – säkerhet för lånet

Att låta en annan person dela ansökan om ett lån gör att den personen blir borgensman. En medsökande ökar chanserna att bli beviljad ett lån om du till exempel ligger på gränsen för att uppfylla de krav som långivaren kräver. Det kan även handla om att du under en period vet att dina inkomster kommer gå ned och behöver en medsökande som trygghet för lånet. Att vara medsökande eller borgensman innebär att du går in i avtalet “som för egen skuld”. Det innebär att det är den medsökande som står ansvarig för skulden och avbetalningen av lånet om den huvudsökande inte kan betala av lånet.

Att vara medsökande kallas för borgensman, att man går i borgen för någon som söker ett lån. Långivaren, det vill säga banken eller låneföretaget kallas för gäldenär eller borgenär.
Genom att ha en medsökande för lånet så ökar dina chanser att få bättre villkor. Det kan till exempel handla om att få en bättre ränta eller ett högre lånebelopp.

 • Ordlista – Begrepp som kan vara bra att känna till vid medsökande.
 • Borgensman – Den person som går i borgen, och blir medsökande.
 • Borgenär/Gäldenär – Långivaren, banken eller låneföretaget.
 • Gå i borgen – Att ansöka om lån tillsammans med någon som behöver extra säkerhet.
 • Generell borgen – Borgensmannen tar fullt ansvar för låntagarens alla skulder.
 • Proprie borgen – Vid utebliven betalning så kan banken kräva vem den vill av låntagaren eller borgensmannen på skulden.
 • Enkel borgen – Det måste först konstateras att låntagaren inte kan betala skulden innan borgensmannen blir betalningsansvarig i en enkel borgen.
 • Solidariskt ansvar – Innebär “en för alla, alla för en” vid betalningsskyldighet då det finns flera borgensmän för lånet.
 • Regressrätt – Vid tillfällen då borgensmannen/medsökande tvingats betala av skulden på lån, så blir låntagaren skyldig borgensmannen pengarna enligt regressrätten.

Regressrätt – återbetalning till den medsökande

Skulle ett tillfälle uppstå då den medsökande/borgensman är tvungen att betala av lånet och skulden då låntagaren inte kan så träder regressrätten in. Den innebär att du som låntagare blir skyldig att betala tillbaka de pengar till den medsökande som den lagt ut för att betala skulden. Låntagaren kommer alltså inte undan skulden genom att inte kunna betala av den till långivaren, banken.

När du bör ansöka om lån tillsammans med en medsökande

Det finns tillfällen då det kan vara en bra idé att ansöka om ett lån med en borgensman. I stora lån som vid bostadsköp är det allra vanligast att man ha en medsökande i lånet då de är av större karaktär. Men även vid till exempel privatlån kan det vara en god idé att ha en medsökande då båda sökandes löner och ekonomi läggs samman och granskas. På sätt kan man öka chanserna att få bättre villkor för lånet och eventuellt högre lånebelopp. Här får du tips om när det kan vara en bra idé att ha medsökande vid låneansökan.

 • Ingen fast inkomst/låg inkomst. Du kanske är timanställd eller projektanställd.
 • Betalningsanmärkning. Flera långivare accepterar betalningsanmärkningar idag men du måste vara skuldfri hos Kronofogden. En medsökande kan förbättra dina chanser att få låneansökan godkänd.
 • Vid ansökan om större lånesumma. Då den sökandes ekonomi måste vara väldigt god för att bli beviljad ett lån så kan det förbättra möjligheterna att bli beviljad en större summa om du har en medsökande.

Tips för dig som vill bli medsökande

För dig som är villig att gå in i ett låneavtal som medsökande så är det viktigt att du känner till dina villkor innan du skriver på ett avtal. Som medsökande går du in i avtalet “som för egen skuld” och blir därmed återbetalningsskyldig om låntagaren inte kan betala av lånet. Det kan även försvåra för dig att bli beviljad egna lån om du står som medsökande. För det mesta så innebär det att du som medsökande står med som säkerhet och att låntagaren själv betalar av sitt lån. Men det är viktigt att känna till följderna.
Tänk på följande;

 • Din ekonomi kommer att genomgå en borgensprövning.
 • En kreditprövning görs vid borgensprövning och lånet godkänns om den visar på en trygghet för långivaren.
 • Din kreditvärdighet kan påverkas av att vara medsökande.
 • Dina tillgångar och bostad kan komma att säljas för att betala av lånet om låntagaren inte kan.
 • Vid skilsmässa mellan två personer som har ett lån tillsammans där den ena är medsökande så kvarstår åtagande även efter skilsmässan.
 • Du som medsökande bör snabbt få information om låntagaren missköter betalningarna.

Ta bort medsökande

Du kan inte själv säga upp dig som medsökande eller borgensman på ett lån när en tid har gått. Det som eventuellt kan godtas av långivaren/banken är att det finns en ny likvärdig medsökande för lånet. I vissa fall kan även annan typ av säkerhet godtas som säkerhet för lånet istället för den medsökande.

Medsökande dödsfall

I livet händer mycket och skulle det vara så att din medsökande för ditt lån avlider så övergår skulden till dödsboet. Det är då viktigt att det finns medel avsatta i dödsboet för för att kunna betala skulden. Likaså om om låntagaren avlider så tillfaller skulden dödsboet, skulle det inte finnas pengar eller tillgångar för att täcka skulden så får den medsökande träda in och betala av skulden.

Kommentera eller Fråga

Vi visar aldrig den eller delar den till någon annan.